Halmstads teaterförenings styrelse 2017/2018

Ulla-Britt Ahlm, ordförande.

Georgia Kronkvist, vice ordförande.

Barbro Ericsson, kassör.

Ulrika Andersson, ledamot.

Veronica Brock, ledamot.

Daniel Jönsson, ledamot. (t.o.m. 28/9 2017)

Rune Lindgren, ledamot.

Eva Nilsson, ledamot. 

Axel Wigforss, ledamot (t.o.m. 28/9 2017)

Björn Ericson, ledamot (fr.o.m. 28/9 2018)

Leif Grenlund (fr.o.m. 28/9 2017)

Anette Öhrn (fr.o.m. 28/9 2017)

Vill du komma i kontakt med oss i styrelsen, skicka mejl till:

merinfo@halmstadsteaterforening.se

eller ring :

035-10 73 11